Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP) – Beneficiar

Înfiinţată în 2004, SNFP este o organizaţie sindicală naţională care reuneşte funcţionari publici şi personal contractual din administraţia publică din România. Organizaţia reprezintă la nivel central şi local peste 25000 membri sindicali şi acoperă toate cele 41 de judeţe ale României, atât în mediul urban cât şi în cel rural. Prin activitatea sa, Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici susţine îmbunătăţirea imaginii funcţionarului public militând pentru drepturile şi beneficiile funcţionarilor, pentru unirea mişcării sindicale din funcţia publică şi promovând solidaritatea între membrii săi.
Str. Alexandru Donici, nr. 6, Sector 2, Bucureşti

Tel.: 021.210.41.14, 0755.030.949
Fax.: 031.815.43.78
E-mail: office@snfp.ro
www.snfp.ro

Media One

Compania Media One s-a dezvoltat într-un motor generator de servicii de consultanţă, management şi comunicare de calitate. Având o echipă creativă şi dedicată, cu experienţă de peste 19 ani în derularea de proiecte de comunicare şi de dezvoltare a resurselor umane, compania a reuşit să se poziţioneze şi ca o forţă activă în generarea şi gestionarea cu succes a unor iniţiative instituţionale majore cu recunoaştere la nivel naţional şi a proiectelor cu finanţare din Instrumente Structurale, în special POS DRU.

Str. Nicolae Mavrogheni nr. 1, sector 3, Bucureşti
Tel./Fax.: 021.315.05.16
E-mail: office@mediaone.ro
www.mediaone.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.