Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ca orice iniţiativă sănătoasă, proiectul acoperă o nevoie: ocuparea forţei de muncă prin formarea profesională.
Demarat în luna mai 2014, cu o durată de 18 luni, proiectul „Calificare pentru dezvoltare şi şanse pentru femei – CALIFEM” se adresează unui grup de 616 persoane, majoritatea de sex feminin, din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Est și Sud-Vest Oltenia, pe care urmează să le instruiască prin cursuri de iniţiere şi de calificare profesională adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii.

Iată în ce constă inventivitatea proiectului:

- INSTRUIRE PERSONALIZATĂ: Persoanele fără studii finalizate cu diplomă pot beneficia de cursuri de formare de tip calificare, în timp ce persoanele ce deja au o calificare, îşi pot mări aria de competențe şi implicit şansele de angajare prin cursurile de iniţiere.

- METODE MODERNE: Prin proiect se va constitui o reţea pentru femei sub forma unei platforme online ce va înlesni procesul de învăţare şi va servi drept suport pentru pentru femeile aflate în căutarea unui loc de muncă şi a celor care intenţionează să îşi dezvolte propria afacere.

- ACREDITARE: Toate cursurile vor fi finalizate cu diplomă recunoscută pe piaţa muncii.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.