Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Finațarea

Derulat de Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici în calitate de beneficiar în parteneriat cu Media One, proiectul POSDRU/144/6.3/S/134911 este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” şi are o valoare totală eligibilă de 10.480.850,00 de lei, din care valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitată este de 10.271.233,00 de lei, iar contribuţia proprie reprezintă 209.617,00 de lei.Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.