Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectiv general

Obiectivul general al demersului nostru vizează consolidarea accesului la ocupare şi a poziţiei pe piaţa muncii a femeilor ca grup vulnerabil. Toate obiectivele specifice și activităţile desfăşurate în cadrul proiectului susţin îndeplinirea acestui obiectiv general. Iată câteva dintre ele:

Obiective specifice

 • OS1: Implementarea proiectului în conformitate cu cerinţele specifice ale Fondului Social European şi a contractului de finanţare;
 • OS2: Creşterea accesului la ocupare a persoanelor de sex feminin din regiunile Bucureşti-ilfov, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia prin implicarea a 224 persoane în cursuri de iniţiere şi a 392 de persoane în cursuri de calificare.

Activităţi

 • Sprijinirea femeilor din grupul ţintă şi diseminarea informaţiilor (A3.)

Realizarea materialelor de promovare (3.2.)

Asistenţă pentru iniţierea unei afaceri (3.7.)

Promovarea egalităţii de şanse și gen în autorităţile publice locale (3.8.)

Crearea reţelei profesionale pentru femei (3.9.)

 • Realizarea cursurilor de iniţiere (A4.)

Evaluarea participanţilor (4.4.)

Certificarea competenţelor dobândite (4.5.)

 • Realizarea cursurilor de calificare (A5.)

Recrutare grup ţintă (5.2.)

Susţinerea cursurilor de calificare (5.3.)

Evaluarea participanţilor (5.4.)

Certificarea competenţelor dobândite (5.5.)

Indicatori

 • O campanie integrată de promovare a proiectului;
 • 20% dintre femeile din grupul ţintă asistate pentru iniţierea unei afaceri;
 • 1 reţea profesională pentru femei lansată şi funcţională;
 • 224 persoane înscrise la cursurile de formare de tip iniţiere;
 • minim 202 persoane certificate în urma cursurilor de iniţiere;
 • 392 de femei selectate pentru cursurile de calificare;
 • minim 177 de persoane certificate în ocupaţia de administrator imobile;
 • minim 177de persoane certificate în ocupaţia operator introducere şi validare date.

Grup ţintă

616 persoane de sex feminin ca grup vulnerabil din regiunile București-Ilfov, Sud-Vest Oltenia şi Nord Est.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.