Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferința de Lansare a proiectului ,,Calificare pentru dezvoltare şi şanse pentru femei – CALIFEM”

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP) în calitate de Beneficiar, împreună cu Media One, în calitate de Partener în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/134911 „Calificare pentru dezvoltare şi şanse pentru femei – CALIFEM”, au plăcerea de a vă invita, în data de 23 septembrie 2014 ora 9:30, la Conferința de Lansare a proiectului, eveniment desfășurat la Vaslui, Hotel Racova.
 
 
Proiectul „Calificare pentru dezvoltare şi şanse pentru femei – CALIFEM” contribuie direct și eficient la dezvoltarea capitalului uman prin cursuri de calificare profesională şi de iniţiere adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii, având ca obiectiv principal consolidarea accesului la ocupare şi a poziţiei pe piaţa muncii a femeilor ca grup vulnerabil.
 
În scopul bunei informări a publicului cu privire la Proiect, în cadrul conferinței la care sunteți invitați, reprezentanţii parteneriatului vor prezenta obiectivele şi activităţile acestui amplu demers şi vor răspunde întrebărilor invitaţilor.
 
Proiectul POSDRU/144/6.3/S/134911 este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.